อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น Featured

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียนชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 จำนวน 60 คน

ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม