Promotion

รับฟรี! กระทิงแดง 1 ขวด ขนาด 150 มล. มูลค่า 10 บาท เมื่อซื้อสินค้าโมบิล ขนาด 1 ลิตร ที่เข้าร่วมรายการ* ณ สถานีบริการน้ำมัน Esso ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย* ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 *สินค้าโมบิล ที่เข้าร่วมรายการ -Mobil Super 3000 0W-20 ขนาด 1 ลิตร -Mobil Super 2000 10W-40…
ซื้อ Mobil Super รับของแถมพิเศษ ฟรี! เสื้อยืดแขนสั้น Mobil Super (คละสี) มูลค่า 250 บาท เมื้อซื้อสินค้า Mobil ที่ร่วมรายการ *ณ อู่/ร้านค้า ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย* ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 *สินค้าโมบิล ที่เข้าร่วมรายการ *Mobil Super 3000 , Mobil Super 2000 ขนาด 3.5 ลิตร , 4+1 ลิตร…