2566

โมบิล โรดโชว์ "วิริยะอะไหล่" วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ "ร้านวิริยะอะไหล่"
โมบิล โรดโชว์ "ตั้งง่วนฮง" วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ร้านตั้งง่วนฮง
สัมมนา สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม