อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น Featured

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียน

ชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร