อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น Featured

อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 27 มีนาคม 2566