งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Retail Seminar 2016

วันที่ : 18 กันยายน 2559

สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล นครปฐม

วิทยากร : อาจารย์จตุพล  ชมพูนิช

หัวข้อ : ร้อยเรื่องบริการ  ร้อยล้านธุรกิจ