งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2016

วันที่ : 17 กันยายน 2559

สถานที่ : รร.ศรีอู่ทองแกรนด์ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วิทยากร : อาจารย์ธนัช  ศรีบรรจง

หัวข้อ : 7 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จ