งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า IW seminar 2016

วันที่ : 10 กันยายน 2559

สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล นครปฐม

วิทยากร : อาจารย์ธนัช  ศรีบรรจง

หัวข้อ : ร้อยเรื่องบริการ  ร้อยล้านธุรกิจ