งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet Seminar 2016

วันที่ : 9 กันยายน 2559

สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล นครปฐม

วิทยากร : อาจารย์ธนัช  ศรีบรรจง

หัวข้อ : 7 อุปนิสัย สู่ความสำเร็จ