โมบิล เดลแวค พิสูจน์แล้ว...ที่ระยะเปลี่ยนถ่าย 40,000 กม.