ข่าวสารและกิจกรรม

Mobil Roadshow "โชคพาณิชย์ชาญชัย" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "กม.5 อะไหล่ยนต์" วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่" วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "บางเลนอะไหล่" วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "ดำเนินอะไหล่ยนต์" วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
Mobil Roadshow "ดำเนินอะไหล่ยนต์" วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
งานอบรมสัมมนา "Hydraulic Seminar 2023" วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "Retail Seminar 2023" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "IW Seminar 2023" วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "Fleet Seminar 2023" วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ส.2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี แกรนด์ โอเทล จังหวัดนครปฐม
Mobil Day สหภัณฑ์อะไหล่ วันที่ 9 มีนาคม 2566 กิจกรรมจับฉลากรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า
โมบิล โรดโชว์ "วิริยะอะไหล่" วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ "ร้านวิริยะอะไหล่"
โมบิล โรดโชว์ "ตั้งง่วนฮง" วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ร้านตั้งง่วนฮง
สัมมนา สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ : สนามไดร์ฟกอล์ฟ ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม กิจกรรม : แนะนำผลิตภัณฑ์ แจกของรางวัล เสนอราคาโปรโมชั่น
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์ กิจกรรมจับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 18 มีนาคม 2564 สถานที่ : สิรินธรคาร์เซ็นเตอร์ กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 สถานที่ : ร้าน ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ จ.นครปฐม กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 สถานที่ : ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์ จ.ราชบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 สถานที่ : อู่หนองหญ้าไซศูนย์ล้อ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2563 สถานที่ : ร้าน จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ ที.เอ.แอดวานซ์ เอนเนอร์จี กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และ จับฉลากลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน จ.สมุทรสาคร กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 สถานที่ : ปั้มเอสโซ่ น้ำมันเพชรเกษม กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 9พฤษภาคม 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
Mobil Express ปิยะภัทร วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
Mobil Days สิรินธรคาร์เซอร์วสิ วันที่ 11 มีนาคม 2563 กจกรรม : จับฉลากคุปองรับรางวัล
Mobil Express แจสมินออยล์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
Mobil Days นิรันดร์เบนซ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
ทำบุญบริษัทประภากรออยล์ จำกัด และ กินเลี้ยงปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2563 กิจกรรม ทำบุญตักบาตร กินเลี้ยง และจับฉลากของรางวัล
กิจกรรมงานวันเด็ก ณ ตลาดธันยา วันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรม : แจกทุนการศึกษา ไอศครีม น้ำดื่ม และของรางวัลมากมาย
Mobil days ลานศักดิ์บริการ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
Mobil 1 Center กิจจาเลิศการยางบางเลน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า (กลุ่มปั๊ม) วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ : รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม กิจกรรม : กินเลี้ยง เล่นซุ้มเกมส์ จับฉลากรางวัล
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ปั๊มเอสโซ่ สหเตลวาณิชย์ 1994 กิจกรรม จับฉลากลุ้นรับรางวัล
ร้าน กม.5 อะไหล่ยนต์ จ.นครปฐม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับของรางวัล
SHC Seminar 2019 (กาญจนบุรี) วันที่ 23 ตุลาคม 2562 รร.รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครปฐม วิทยากร ผศ.ดร.พีระวัฒน์  นันทวราวงศ์
Mobil Express มาลัยแมนพลังงานออยล์ จ.นครปฐม วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากรับของรางวัล
Mobil 1 Center ส.สยามออโต้เซอร์วิส วันที่ 12 ตุลาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับของรางวัล
ร้านตั้งง่วนฮง จ.ราชบุรี วันที่ 5 ตุลาคม 2562 กิจกรรม จับฉลากคูปองรับรางวัล
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2019 (เพชรบุรี) วันที่ 28 กันยายน 2562 รร.สปริงส์ฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา โชว์กายกรรมฟิลิปปินส์+ตลกหน้าขาว
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2019 วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ฟาร์มกำนันโอ่ง จ.สุพรรณบุรี โชว์กายกรรมฟิลิปปินส์+ตลกหน้าขาว
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2019 (สุพรรณบุรี) วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ร้านอาหารฟาร์มกำนันโอ่ง โชว์กายกรรมฟิลิปินส์+ตลกหน้าขาว
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet Seminar 2019 วันที่ 13 กันยายน 2562 รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม ทอล์คโชว์ อาจารย์เสน่ห์  ศรีสุวรรณ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า IW Seminar 2019 วันที่ 14 กันยายน 2562 รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม ทอล์คโชว์ อาจารย์เสน่ห์   ศรีสุวรรณ
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Retail Seminar 2019 วันที่ 15 กันยายน 2562 รร.ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จ.นครปฐม ทอล์คโชว์  อาจารย์เสน่ห์   ศรีสุวรรณ