ข่าวสารและกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ร้าน ส.แสงรุ่งเรือง จ.นครปฐม
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ร้านบางเลนอะไหล่ อ.บางเลน จ.นครปฐม
วานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Fleet&IW Seminar 2023 ณ โรงแรม ศรีอู่ทอง แกรนด์ โฮเทล จ.สุพรรณบุรีวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ร้าน ดำเนินอะไหล่ยนต์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ร้าน วิริยะอะไหล่ อ.เมือง จ.นครปฐม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ร้านสหยนต์อะไหล่ (ดำเนิน) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียนชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 จำนวน 60 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม ณ ร้าน ส.เพชรสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม ณ ร้าน ส.สยามยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ร้าน จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ร้านยนต์สัมพันธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ร้านยนตร์ชัยอะไหล่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
อบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ณ วิทยาลัยบางแก้วฟ้า จ. นครปฐม วันที่ 7 มิถุนายน 2566
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ร้านองอาจอะไหล่ยนต์ จ.นครปฐม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ร้านสยามออยล์ จ.สมุทรสาคร
อบรมความรู้พื้นฐานด้านน้ำมันหล่อลื่น ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 27 มีนาคม 2566
Mobil Roadshow "โชคพาณิชย์ชาญชัย" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "กม.5 อะไหล่ยนต์" วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่" วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "บางเลนอะไหล่" วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566
Mobil Roadshow "ดำเนินอะไหล่ยนต์" วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
Mobil Roadshow "ดำเนินอะไหล่ยนต์" วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
งานอบรมสัมมนา "Hydraulic Seminar 2023" วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "Retail Seminar 2023" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "IW Seminar 2023" วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ โฮเทล จังหวัดนครปฐม
งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า "Fleet Seminar 2023" วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ส.2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี แกรนด์ โอเทล จังหวัดนครปฐม
Mobil Day สหภัณฑ์อะไหล่ วันที่ 9 มีนาคม 2566 กิจกรรมจับฉลากรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า
โมบิล โรดโชว์ "วิริยะอะไหล่" วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ "ร้านวิริยะอะไหล่"
โมบิล โรดโชว์ "ตั้งง่วนฮง" วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ร้านตั้งง่วนฮง
สัมมนา สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
งานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ : สนามไดร์ฟกอล์ฟ ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม กิจกรรม : แนะนำผลิตภัณฑ์ แจกของรางวัล เสนอราคาโปรโมชั่น
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์ กิจกรรมจับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 18 มีนาคม 2564 สถานที่ : สิรินธรคาร์เซ็นเตอร์ กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 สถานที่ : ร้าน ส.แสงรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ จ.นครปฐม กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 สถานที่ : ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์ จ.ราชบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 สถานที่ : อู่หนองหญ้าไซศูนย์ล้อ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2563 สถานที่ : ร้าน จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ ที.เอ.แอดวานซ์ เอนเนอร์จี กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และ จับฉลากลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน จ.สมุทรสาคร กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากลุ้นรับของรางวัล
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 สถานที่ : ปั้มเอสโซ่ น้ำมันเพชรเกษม กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากลุ้นรับรางวัล
วันที่ : 9พฤษภาคม 2563 สถานที่ : ปั๊มเอสโซ่ สหชัชวาลเซอร์วิส กิจกรรม : แจกหน้ากากผ้า Mobil และจับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
Mobil Express ปิยะภัทร วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
Mobil Days สิรินธรคาร์เซอร์วสิ วันที่ 11 มีนาคม 2563 กจกรรม : จับฉลากคุปองรับรางวัล
Mobil Express แจสมินออยล์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองรับรางวัล
Mobil Days นิรันดร์เบนซ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม : จับฉลากคูปองลุ้นรับรางวัล
สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ลานองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม