บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น มามากกว่า 30 ปี

เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเอสโซ่ และโมบิลอย่างเป็นทางการตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545 จากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) โดยบริษัทฯมุ่งมั่นและเน้นย้ำด้านการดำเนินงานที่ให้ความใส่ใจในการบริการลูกค้า ภายใต้น้ำมันหล่อลื่น โมบิล เป็นหลักสำคัญ