น้ำมันเบรก

โมบิล เบรกฟูลอิด DOT 4

โมบิล เบรกฟลูอิด ดอท 4 (Mobil Brake Fluid DOT 4) เป็นน้ำมันเบรกไฮดรอลิก สมรรถนะสูงพิเศษสำหรับระบบเบรกของยานยนต์ที่มีระบบเบรกแบบ ดีส ดรัมและป้องกันการลื่นไกล (anti-skid) รวมทั้งระ...

อ่านเพิ่มเติม...