ทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ตอบข้อสงสัยหรือคำถามต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสม

 

สามารถติดต่อเรา โดย

ทางโทรศัพท์ 02-4203601-2, 02-8114106

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.