• ทางบริษัทฯ มีคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งสำหรับส่วนรถยนต์และส่วนอุตสาหกรรม
  • การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าของ ExxonMobil (DPIM)
  • นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีบริการจัดเก็บสินค้าให้ลูกค้าได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
ประภากรออยล์

คลังสินค้าแห่งที่ 1

รองรับน้ำมันหล่อลื่นได้ 1,600 บาร์เรล

ประภากรออยล์

คลังเก็บสินค้าแห่งที่ 2

รองรับน้ำมันหล่อลื่นได้ 4,500 บาร์เรล