เป็นการจัดทำรายงานเพื่อสรุปถึงประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิล และสามารถช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดทั้งปีได้