บริการ

บริการ
การให้ข้อมูลทางเทคนิค

การให้ข้อมูลทางเทคนิค

ทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ตอบข้อสงสัยหรือคำถามต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสม   สามารถติดต่อเรา โดย ทางโทรศัพท์ 02-4203601-2, 02-811...
การขนส่งสินค้า

การขนส่งสินค้า

บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดการบริหารการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและรวดเร็ว (ภายใน 24 ชั่วโมง) และบริการขนส่งสินค้าด่วน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื...
การจัดเก็บสินค้า

การจัดเก็บสินค้า

ทางบริษัทฯ มีคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งสำหรับส่วนรถยนต์และส่วนอุตสาหกรรม การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าของ ...
การให้บริการด้านเทคนิคทางวิศวกรรม

การให้บริการด้านเทคนิคทางวิศวกรรม

Lube Survey บริการสำรวจโรงงานการผลิต และให้คำแนะนำการใข้น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager, Mobile filter บริการวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น (Si...
การอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น

การอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น

การอบรมธันเดอร์โปรแกรม (Thunder Program) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม ณ สถา...
การวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น

การวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น

การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่หน้างาน (On Site Test Kit) เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดน้ำมันหล่อลื่นเบื้องต้น (On Site Test Kit) เพื่อคว...
การจัดทำรายงานสรุปคุณประโยชน์

การจัดทำรายงานสรุปคุณประโยชน์

เป็นการจัดทำรายงานเพื่อสรุปถึงประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิล และสามารถช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดทั้งปีได้   ...