2556

สถานที่ :  บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด กิจกรรมพิเศษ : กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร คุณคุณพิภัช  คุณธันยา อึ้งประภากร  ผู้บริหาร บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด
สถานที่ :  ณ ห้องประชุม เรือนรับรอง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   หัวข้อการสัมมนา : หลักปฎิบัติการหล่อลื่นขั้นพื้นฐาน วิทยากรพิเศษ : รศ.ดร.สุรพล  ราษฎร์นุ้ย
สถานที่ :  ร้านอาหารส้มแก้ว จ.นครปฐม หัวข้อการสัมมนา : จะบริหารงานธุรกิจอย่างไรให้กำไรแบบยั่งยืน วิทยากรพิเศษ : อาจารย์ ผ่องศรี  วงศ์ทวีสุข กิจกรรมพิเศษ : ลูกค้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ (โต๊ะจีน) และรับชมการแสดงโชว์จากคณะ คาบาเร่โชว์ 
สถานที่ : ร้านอาหารส้มแก้ว จ.นครปฐม กิจกรรมพิเศษ : ลูกค้าร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) และรับชมการแสดงโชว์จากคณะ คาบาเร่โชว์ 
สถานที่ : ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครปฐม หัวข้อการสัมมนา : การปรับตัวเพื่อรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน วิทยากรพิเศษ : อาจารย์ ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย กิจกรรมพิเศษ : ลูกค้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์) กิจกรรมตีกอล์ฟ และผู้ชนะจากกิจกรรมตีกอล์ฟรับถ้วยรางวัล